Bielsko-Biała dla Ukrainy

Akcja charytatywna dla ludności objętej działaniami wojennymi na terenie Ukrainy
pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego

[ powrót do strony głównej ]

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO (ochrona danych osobowych)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Beskidzka Inicjatywa Lokalna KRS 0000224408, REGON 240000735, NIP 547-201-89-61 Adres: ul. Wiktora Przybyły 2, 43-300 Bielsko-Biała.

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych może skontaktować się: Bezpośrednio z Administratorem: Ewą Sakowską
Numer telefonu: +48 7660757732
Adres email: beskidzkainicjatywalokalna@gmail.com

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia i realizacji naszych STATUTOWYCH celów. CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA Jako Państwa kontrahent jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy. Mogą być to umowy z pracownikami, stypendystami, wolontariuszami, stażystami czy zewnętrznymi podmiotami, które świadczą na naszą rzecz usługi. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzamy często dane szczególne, które pozyskujemy w wyniku świadczenia pomocy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie dopełnić naszych celów do których nasze stowarzyszenie zostało powołane. Najczęściej są to dane dotyczące zdrowia oraz orzeczeń sądowych. Dane te przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, bądź wyraźnego działania w celu udzielenia pomocy Państwu lub Państwa bliskim, a także realizacji projektów, Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Jeśli jesteście Państwo uczestnikiem form warsztatowych, wycieczek, bądź innych form aktywizacji, które organizujemy, przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od ciebie zgody. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Nie profilujemy osób korzystających z naszych serwisów czy usług.

5. Państwa dane mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom - instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla danego celu, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

7. Przekazanie przez Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże jest konieczne w celu należytego wykonania przez nas, oczekiwanych przez Państwa działań. Niepodanie danych
uniemożliwi nam współpracę między nami, potrzebujemy tylko te dane, które są niezbędne do zrealizowania celu.

8. Macie Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wykonanie strony: Zet Harris