Bielsko-Biała dla Ukrainy

Akcja charytatywna dla ludności objętej działaniami wojennymi na terenie Ukrainy
pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego

[ powrót do strony głównej | back to main page ]

Kim jesteśmy
Adres naszej strony internetowej to: https://bielskobialadlaukrainy.pl.

Załączone treści z innych witryn
Artykuły w tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się dokładnie tak samo, jak gdyby użytkownik odwiedził inną witrynę.

Witryny te mogą zbierać dane o użytkowniku, używać plików cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować interakcję użytkownika z osadzoną treścią, w tym śledzić interakcję użytkownika z osadzoną treścią, jeśli użytkownik ma konto i jest zalogowany w tej witrynie.

----------------------------------------------------

Who we are
Our website address is: https://bielskobialadlaukrainy.pl.

Embedded content from other websites
Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Wykonanie strony: Zet Harris